คอร์สเรียน Digital Kid Little Engineer

คอร์สเรียน Digital Kid Little Engineer

Digital Kid Little Engineer หลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมและสร้างหุ่นยนต์ สำหรับน้องๆอายุ 9-18 ปี ให้กลายเป็นสุดยอดวิศวกรน้อย คอร์สเรียนเน้นความรู้ด้านวิศวกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสุดล้ำ มีกิจกรรมเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และฝึกสมาธิ บ่มเพาะให้น้องๆเข้าใจด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง พร้อมทั้งปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต

หลักสูตรนี้ เหมาะกับใคร

>

สิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้ ในคอร์สนี้

เรียนรู้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ พื้นฐานสำหรับทำหุ่นยนต์
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์
เรียนรู้พื้นฐาน coding เช่น ภาษา C , python , java เป็นต้น
ได้ทำเวิร์คช็อป เพื่อสร้างชิ้นงานของตัวเอง

ชุดเซตอุปกรณ์ ที่น้องๆจะได้รับในคอร์สนี้

กระเป๋า Microbrain

หนังสือคู่มือการเรียน

สมุด Microbrain

Box Set อุปกรณ์

บัตรสมาชิก Microbrain Club

เกียรติบัตร เมื่อเรียนจบแต่ละคลาส

Microbrain Blockly

เครื่องมือที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ coding hardware ระบบสมองกลและหุ่นยนต์ ได้ง่ายขึ้น


Visual Programming Language

เครื่องมือที่จะช่วยให้น้องๆสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น


Project Based Learning

มั่นใจ เรียนกับไมโครเบรน

เรามีประสบการณ์อบรมทั่วประเทศ 3 ปี

ถ่ายทอดเรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย

อุปกรณ์ใช้สอน ออกแบบเอง

ทีมชำนาญเทคโนโลยีคอยช่วยเหลือ

CORPORATE