อะคาเดมี่ bootcamp Digital Kid Little Engineer

Digital Kid Little Engineer Camp

ตอน Robot Creator 101

Robot Creator คือ หลักสูตรของไมโครเบรนที่สร้างขึ้นมาโดยบูรณาการความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว, ระบบหุ่นยนต์, การ Coding รวมถึงพื้นฐานดิจิทัล อิเล็คทรอนิกส์

เราถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการเรียนเชิงปฏิบัติการ ได้ลงมือทำจริง โดยเนื้อหาสอนตั้งแต่พื้นฐานเพื่อให้น้องๆ ที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อน ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่ไมโครเบรนออกแบบมาโดยเฉพาะ

เนื้อหาจะถูกเรียบเรียงจากพื้นฐานจนไปถึงขั้นสูงด้วยพี่ๆ วิศวกร และยังผูกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ที่น้องๆ ได้เรียนในชั้นเรียน จะทำให้น้องๆ เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทางด้านดิจิทัลอิเล็คทรอนิกส์และการคำนวณทางคณิศาสตร์ไปพร้อมกัน ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดต่อไปได้

หุ่นยนต์ (Robot) คือ เทคโนโลยีที่จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์ที่จำเป็นมากในอนาคตอันใกล้นี้ การที่จะเรียนรู้ถึงการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์นั้น จำเป็นต้องเรียนรู้พื้นฐานหลายแขนง อย่างเช่น ระบบคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว (Embedded System), ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์, การ Coding, ระบบตรวจจับต่าง ๆ (Sensors), อุปกรณ์ไร้สายและการสื่อสารข้อมูล โดยระบบหรืออุปกรณ์เหล่านั้นเราสามารถสั่งงาน และควบคุมผ่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สะเต็มศึกษา (STEM) เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา โดยเน้นการบูรณาการ 4 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่

- วิทยาศาสตร์ (Science)

- เทคโนโลยี (Technology)

- วิศวกรรม (Engineering)

- คณิตศาสตร์ (Mathematics)

ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนเดิมแบบท่องจำ เป็นการพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาโดยเน้น กระบวนการเชิงระบบ

สำคัญ

รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น !!

รูปแบบของค่าย จัด 2 วัน เวลา 9:00-16:00 น. ไปกลับ ไม่มีค้างคืน

ภายในค่ายมีอาหารกลางวัน และ อาหารว่างให้ (เช้า-บ่าย)

น้องๆ นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคมาเอง (Windows / Mac / Linux)

ค่ายนี้ เหมาะกับใคร

น้องๆ เยาวชนอายุตั้งแต่ 13 - 18 ปี (ม.ต้น-ม.ปลาย) ที่สนใจศึกษาด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยี และศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม

สถานที่

รอบที่ 1 : (ปิดรับสมัคร) พิษณุโลก 14-15 พฤศจิกายน 2563 (เสาร์-อาทิตย์)

รอบที่ 2 : (ปิดรับสมัคร) กรุงเทพมหานคร 17-18 พฤศจิกายน 2563 (อังคาร-พุธ)

รอบที่ 3 : (ปิดรับสมัคร) จันทบุรี 21-22 พฤศจิกายน 2563 (เสาร์-อาทิตย์)

รอบที่ 4 : ขอนแก่น 25 -26 พฤศจิกายน 2563 (พุธ-พฤหัสบดี)
Microbrain Academy ขอนแก่น

รอบที่ 5 : (ปิดรับสมัคร) นครราชสีมา 28 -29 พฤศจิกายน 2563 (เสาร์-อาทิตย์)

สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ ในค่ายนี้

HARD SKILL

เรียนรู้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ พื้นฐานสำหรับทำหุ่นยนต์

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์

เรียนรู้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น และสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้

เข้าใจระบบสมองกลฝังตัว, Micro-controller และสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงาน

เข้าใจความแตกต่างระหว่าง ดิจิทัล(Digital) และ แอนะล็อก (Analog)

เรียนรู้การ coding ภาษา C

เข้าใจหลักคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ในชั้นเรียน ที่สามารถนำมาคำนวณในภารกิจหุ่นยนต์

SOFT SKILL

ได้ทำเวิร์คช็อป เพื่อสร้างชิ้นงานของตัวเอง

เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม

มีพี่ๆ วิศวกรคอยให้คำแนะนำตลอดเวลา

ฟังบรรยายพิเศษจากพี่ๆ วิศวกรมืออาชีพ

พิเศษสุด ในราคา 4,500 จากปกติราคา 6,900 บาท

ในราคานี้ น้องๆ จะได้รับ Gift Set จาก Microbrain Boot Camp ดังนี้


1 ) อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า สมุด ปากกา คู่มือ ฯลฯ

2 ) คู่มือ สรุปคำสั่งการเขียนโปรแกรม ภาษา C และ Arduino platform

3 ) รหัสเข้าระบบ Microbrain Online Classroom (www.microbrainstudent.com) เป็นเวลา 1 ปี น้องๆ สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอด เรียนที่ไหนก็ได้

4 ) ได้เป็นสมาชิก Microbrain Club พร้อมรับ Club Card ซึ่งมาพร้อมสิทธิ์พิเศษ และส่วนลดมากมาย ในสินค้า/บริการ และกิจกรรมต่างๆ ของไมโครเบรนที่จะจัดขึ้น

5 ) เกียรติบัตร


และพิเศษยิ่งกว่า เฉพาะน้องๆ ที่ลงทะเบียนค่ายนี้เท่านั้น

จะได้รับสิทธิซื้อชุดอุปกรณ์ Robot ที่ใช้อบรม ในราคาพิเศษ 1,190 จากปกติราคา 3,500 บาท

(รายการอุปกรณ์ Rabbit Nano Kid Board - Breadboard - TF One - Buzz X - LDR up - VRx - Servo 9g - Ultrasonic Sensor - Infrared Sensor - USB cable - Jumper - Robot Car Set)

ตัวอย่างอุปกรณ์ Robot และ Sensor ประกอบการเรียน

Project Based Learning

สอบถามเพิ่มเติม

062-997-9544 : อ.ไพโรจน์ (Computer Engineer)
หรือ LINE : @microbrain

มั่นใจ เรียนกับไมโครเบรน

เรามีประสบการณ์อบรมทั่วประเทศ

ถ่ายทอดเรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย

อุปกรณ์ใช้สอน ออกแบบเอง

ทีมชำนาญเทคโนโลยีคอยช่วยเหลือ

TOGETHER GO WIDELY

WORKING TEAM


BECOME A PARTNER


 062-997-9544